تست هوش تصویری جدید همراه با جواب 2016

تست هوش تصویری جدید همراه با جواب 2016

 

تست هوش تصویری جدید همراه با جواب 2016

تست هوش تصویری, تست هوش تغییر حالت چهره

 

به صورت های بالا نگاه کنید، یکی از آنها چهره اش نمایانگر احساس واقعی اش نیست!

آیا می توانید او را بیابید و احساس واقعی اش را هم تعیین کنید؟

جواب تست هوش تصویری در پایین

↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓

پاسخ تست هوش ' تغییر حالت چهره!'
صورت J
حالت صورتش باید همانند B و H باشد.

لینک آدرسی که شما وارد شده اید :

مطالب مشابه

خواننده ها

ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید